NÝLEGAR EIGNIR
Suðurmýri 10 170 Seltjarnarnes
Suðurmýri 10
Fjölbýli / 3 herb. / 101 m2
57.000.000Kr.
Fjölbýli
3 herb.
101 m2
57.000.000Kr.
Híbýli fasteignasala s. 585-8800 kynnir: Frábærlega staðsett 3ja herbergja íbúð (nýbygging) á baklóð við Suðurmýri 10 á Seltjarnarnesi. Fjórar íbúðir eru í húsinu. Íbúð 0101 er 101,6 fm, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérafnotarétti. Eigninni fylgir sérmerkt bílastæði framan við húsið. Eignin skiptist í anddyri , eldhús með útgengi á svalir - eldhús er opið við borðstofu og setustofu . Útgengi úr stofa á verönd/pall sem snýr í suður. Baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél. Svefnálma með hjónaherbergi og  barnaherbergi. Geymsla er innan íbúðar. Samkomulagsatriði hvort íbúðin verði afhent fullbúin án gólfefna eða tilbúin til innréttinga. Nánari upplýsingar á skrifstofu Híbýla í síma 585-8800 eða á netfanginu hibyli@hibyli.is - Ólafur Már Ólafsson löggiltur fasteignasali s. 865-8515 / olafur@hibyli.is    Skilalýsing: Suðurmýri 10, Seltjarnarnes. Nýbygging.   Byggingaraðili: Allir sem einn ehf. Arkitekt : A2F arkitektar. Verkfræðihönnun: TÓV Verkfræðistofa. Raflagnahönnun:  Verkhönnun ehf. Lýsing Hús sem var á lóðinni var rifið og í staðinn var byggt fjölbýlishús á tveimur hæðum með fjórum íbúðum.
 Á fyrstu hæð er sameiginlegt anddyri (vindfang), sameiginleg vagnageymsla, stigi og tvær íbúðir. Á 2. hæð eru tvær íbúðir. 
Aðalinngangur er inndreginn og myndar 2. hæð skyggni.
 Hver íbúð inniheldur geymslu. 
4 bílastæði, eitt fyrir hverja íbúð og sorpgeymsla er staðsett á lóð. Eldhús Eldhúsi verður skilað tilbúnu til innréttinga og með öllum nauðsynlegum frágangi fyrir rafmagn og pípulagnir. Baðherbergi Baðherbergi verður skilað tilbúnu til innréttinga, á baðherbergi er gert ráð fyrir sturtu og baði en það er ákvörðun kaupanda hvað hann vill hafa. Innihurðar Húsinu er skilað tilbúnu til ísetningar á innihurðum. Herbergi Herbergjum er skilað tilbúnu til innréttinga. Útveggir Útveggir eru úr 180mm steinsteypu. Á útveggjum verður að mestu leyti standandi báruálsklæðning á ál – undirkerfi. Á efri hæð og undir skyggni á 1. hæð byggingarinnar er hluti byggingarinnar, klæddur með liggjandi timburklæðningu. Einangrun er 125 mm steinull, 80kg/m3. U-gildi uppfylla lágmarkskröfur byggingareglugerðar. Undirstöður og botnplata Undirstöður eru forsteyptar og einangrunað með 75 mm plasteinangrun að utan. Gólf er steinsteypt og einangrað með 100 mm plasteinangrun 24kg/m3. Gluggar og hurðir Gluggar og útihurðir eru úr ál-/trékerfi. Að innan eru póstar og karmar úr tré, að utan eru þeir klæddir áli. Tvöfalt einangrunargler er í gluggum. U-gildi uppfylla lágmarkskröfur byggingareglugerðar. Þak Þakplata er úr steypu með a.m.k. 1:40 halla að niðurfalli, einangruð með plasteinangrun. Um er að ræða um viðsnúið þak þar sem 2x asfaltþakpappi og grunnur er á milli steypu og einangrunar. Gert er ráð fyrir sléttaðri möl með filtdúk ofan á einangrun. Þakniðurfallsrör eru utanáliggjandi og yfirfallsrör eru staðsett við þakniðurföll. Svalir Svalir eru á efri hæð í báðum íbúðum. Gert er ráð fyrir sömu hæð á gólfi inni og úti. Gólfplata er úr steypu með a.m.k. 1:40 halla að niðurfalli, einangruð með plasteinangrun. Um er að ræða um viðsnúið þak þar sem 2x asfaltþakpappi og grunnur er á milli steypu og einangrunar. Gólfið hallar frá húsi og er vatni af því veitt um niðurfall í frárennsliskerfi. Fallvörn er 1,1 m há. Kaupandi þarf að sjá um loka efniskaupa á svölum, svo sem hellur, flísar o.sfrv. Innveggir Innveggir eru annars vegar steyptir og hins vegar úr blikkgrind, einangaðir og klæddir tvöföldum 13 mm gifsplötum og krossviði. Lofthljóðeinangrun milli íbúðar er a.m.k. 52 dB og milli dvalarýma (herbergja) innan íbúðar a.m.k. 48 dB. Gólf Gólf eru steyptar plötur. Gólf verða flotuð og tilbúin fyrir loka efni. Gert er ráð fyrir að votrými verða flísalögð en önnur gólf verða parkettlögð. Kaupendur á öllum íbúðum þurfa að ákveða í sameiningu loka efnisval á stiga, stigagangi og anddyri. Á 1.og á 2. hæð er gert ráð fyrir gólfhitalögn í ásteypulagi. Lagnir Neysluvatnslagnir eru rör í rör og verða lagðar í gólf og milliveggi.
 Upphitun hússins er með gólfhitalögnum, gert er ráð fyrir  að kaupendur setji upp handklæðaofna í baðherbergi. Snjóbræðsla verður lögð í gangstétt, frá lóðamörkum að húsi. Fráveita Lagðar verða skólplagnir frá tengistútum við lóðamörk, lagt verður úr rörum í jörð og upp að gólfplötu. Frárennslisstammar verða lagðir í léttum veggjum, lagnaefni hljóðdempandi rör. Lagnir eru á hefðbundin hátt í samræmi við verkfræðihönnun. Raflagnir Raflagnir eru lagðar á hefðbundinn hátt í veggjum, lofti og í gólfi. Brunavarnir Byggingin er í notkunarflokki 3. Húsið er fimm brunahólf, annars vegar íbúðir og hins vegar sameign (anddyri, stigaggangur, geymsla). Brunahólfun milli íbúða og að stigahúsi er EI60 með EI30CS hurðum. Hæðaskil verða REI90. 
Flóttaleiðir eru út um íbúðarhurðir og um verönd á 1. hæð og svalir á annarri hæð. Gert er ráð fyrir að kaupendur setji upp slökkvitæki, t.d. 9 kg léttvatnstæki, í öllum geymslum og undir stiga í sameign. Einnig að reykskynjarar verði settir upp í öllum dvalarrýmum. Klæðningar lofta og veggja eru a.m.k. flokki 2.
Í stigahúsi er gert ráð fyrir reyklosun úr opnalegum þakglugga (-lúga). Samanlagt opnunarflatarmál skal vera a.m.k. 0,5% af gólffleti sem er a.m.k. 0.1 m2. Búnaðurinn skal vera sjálfvirkur og stjórnað af reykskynjara. Lúguna skal vera hægt að opna frá anddyri á 1. hæð við aðalinngangi með þar til gerðum búnaði merktur: „Reyklúga“.
Aðkoma slökkviliðs er frá Suðurmýri og báðar svalir snúa að bílastæði. Sorp Gert er ráð fyrir 4 sorptunnum í sorpgerði við aðalinnganginn. Lóð Á lóð er gert ráð fyrir fjórum bílastæði, hjólastæðum, runnum og trjám. Frágangur á lóðamörkum skal vera í samráði við umráðendur aðliggjandi lóða. Gert er ráð fyrir sérafnotareit fyrir íbúðir á 1. hæð. Leyfilegt er að setja skjólvegg við verönd með timburklæðningu í 1.8m hæð skv. teikningu. Timburklæðning á skjólvegg eru sömu gerðar og er á útveggjum á 2. hæð. Lóð verður grófjöfnuð og tilbúin til lokafrágangs.  Kaupendur allra íbúða þurfa að sjá um loka frágang á lóð. Öll efni og vinna skulu vera í samræmi við ÍST staðla og reglugerðir.  
NÝLEGAR EIGNIR
Suðurmýri 10 170 Seltjarnarnes
Suðurmýri 10
Fjölbýli / 4 herb. / 100 m2
60.400.000Kr.
Fjölbýli
4 herb.
100 m2
60.400.000Kr.
Híbýli fasteignasala s. 585-8800 kynnir: Frábærlega staðsett 4ja herbergja íbúð (nýbygging) á baklóð við Suðurmýri 10 á Seltjarnarnesi. Fjórar íbúðir eru í húsinu. Íbúð 0102 er 100,6 fm 4ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérafnotarétti fyrir pall/verönd, eigninni fylgir sérmerkt bílastæði framan við húsið. Eignin skiptist í anddyri , eldhús með útgengi á svalir - eldhús er opið við borðstofu og setustofu . Útgengi í garð/verönd sem snýr í suðvestur. Baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél. Svefnálma með hjónaherbergi og tveimur barnaherbergjum . Geymsla er innan íbúðar. Samkomulagsatriði hvort íbúðin verði afhent fullbúin án gólfefna eða tilbúin til innréttinga. Nánari upplýsingar á skrifstofu Híbýla í síma 585-8800 eða á netfanginu hibyli@hibyli.is - Ólafur Már Ólafsson löggiltur fasteignasali s. 865-8515 / olafur@hibyli.is    Skilalýsing: Suðurmýri 10, Seltjarnarnes. Nýbygging.   Byggingaraðili: Allir sem einn ehf. Arkitekt : A2F arkitektar. Verkfræðihönnun: TÓV Verkfræðistofa. Raflagnahönnun:  Verkhönnun ehf. Lýsing Hús sem var á lóðinni var rifið og í staðinn var byggt fjölbýlishús á tveimur hæðum með fjórum íbúðum.
 Á fyrstu hæð er sameiginlegt anddyri (vindfang), sameiginleg vagnageymsla, stigi og tvær íbúðir. Á 2. hæð eru tvær íbúðir. 
Aðalinngangur er inndreginn og myndar 2. hæð skyggni.
 Hver íbúð inniheldur geymslu. 
4 bílastæði, eitt fyrir hverja íbúð og sorpgeymsla er staðsett á lóð. Eldhús Eldhúsi verður skilað tilbúnu til innréttinga og með öllum nauðsynlegum frágangi fyrir rafmagn og pípulagnir. Baðherbergi Baðherbergi verður skilað tilbúnu til innréttinga, á baðherbergi er gert ráð fyrir sturtu og baði en það er ákvörðun kaupanda hvað hann vill hafa. Innihurðar Húsinu er skilað tilbúnu til ísetningar á innihurðum. Herbergi Herbergjum er skilað tilbúnu til innréttinga. Útveggir Útveggir eru úr 180mm steinsteypu. Á útveggjum verður að mestu leyti standandi báruálsklæðning á ál – undirkerfi. Á efri hæð og undir skyggni á 1. hæð byggingarinnar er hluti byggingarinnar, klæddur með liggjandi timburklæðningu. Einangrun er 125 mm steinull, 80kg/m3. U-gildi uppfylla lágmarkskröfur byggingareglugerðar. Undirstöður og botnplata Undirstöður eru forsteyptar og einangrunað með 75 mm plasteinangrun að utan. Gólf er steinsteypt og einangrað með 100 mm plasteinangrun 24kg/m3. Gluggar og hurðir Gluggar og útihurðir eru úr ál-/trékerfi. Að innan eru póstar og karmar úr tré, að utan eru þeir klæddir áli. Tvöfalt einangrunargler er í gluggum. U-gildi uppfylla lágmarkskröfur byggingareglugerðar. Þak Þakplata er úr steypu með a.m.k. 1:40 halla að niðurfalli, einangruð með plasteinangrun. Um er að ræða um viðsnúið þak þar sem 2x asfaltþakpappi og grunnur er á milli steypu og einangrunar. Gert er ráð fyrir sléttaðri möl með filtdúk ofan á einangrun. Þakniðurfallsrör eru utanáliggjandi og yfirfallsrör eru staðsett við þakniðurföll. Svalir Svalir eru á efri hæð í báðum íbúðum. Gert er ráð fyrir sömu hæð á gólfi inni og úti. Gólfplata er úr steypu með a.m.k. 1:40 halla að niðurfalli, einangruð með plasteinangrun. Um er að ræða um viðsnúið þak þar sem 2x asfaltþakpappi og grunnur er á milli steypu og einangrunar. Gólfið hallar frá húsi og er vatni af því veitt um niðurfall í frárennsliskerfi. Fallvörn er 1,1 m há. Kaupandi þarf að sjá um loka efniskaupa á svölum, svo sem hellur, flísar o.sfrv. Innveggir Innveggir eru annars vegar steyptir og hins vegar úr blikkgrind, einangaðir og klæddir tvöföldum 13 mm gifsplötum og krossviði. Lofthljóðeinangrun milli íbúðar er a.m.k. 52 dB og milli dvalarýma (herbergja) innan íbúðar a.m.k. 48 dB. Gólf Gólf eru steyptar plötur. Gólf verða flotuð og tilbúin fyrir loka efni. Gert er ráð fyrir að votrými verða flísalögð en önnur gólf verða parkettlögð. Kaupendur á öllum íbúðum þurfa að ákveða í sameiningu loka efnisval á stiga, stigagangi og anddyri. Á 1.og á 2. hæð er gert ráð fyrir gólfhitalögn í ásteypulagi. Lagnir Neysluvatnslagnir eru rör í rör og verða lagðar í gólf og milliveggi.
 Upphitun hússins er með gólfhitalögnum, gert er ráð fyrir  að kaupendur setji upp handklæðaofna í baðherbergi. Snjóbræðsla verður lögð í gangstétt, frá lóðamörkum að húsi. Fráveita Lagðar verða skólplagnir frá tengistútum við lóðamörk, lagt verður úr rörum í jörð og upp að gólfplötu. Frárennslisstammar verða lagðir í léttum veggjum, lagnaefni hljóðdempandi rör. Lagnir eru á hefðbundin hátt í samræmi við verkfræðihönnun. Raflagnir Raflagnir eru lagðar á hefðbundinn hátt í veggjum, lofti og í gólfi. Brunavarnir Byggingin er í notkunarflokki 3. Húsið er fimm brunahólf, annars vegar íbúðir og hins vegar sameign (anddyri, stigaggangur, geymsla). Brunahólfun milli íbúða og að stigahúsi er EI60 með EI30CS hurðum. Hæðaskil verða REI90. 
Flóttaleiðir eru út um íbúðarhurðir og um verönd á 1. hæð og svalir á annarri hæð. Gert er ráð fyrir að kaupendur setji upp slökkvitæki, t.d. 9 kg léttvatnstæki, í öllum geymslum og undir stiga í sameign. Einnig að reykskynjarar verði settir upp í öllum dvalarrýmum. Klæðningar lofta og veggja eru a.m.k. flokki 2.
Í stigahúsi er gert ráð fyrir reyklosun úr opnalegum þakglugga (-lúga). Samanlagt opnunarflatarmál skal vera a.m.k. 0,5% af gólffleti sem er a.m.k. 0.1 m2. Búnaðurinn skal vera sjálfvirkur og stjórnað af reykskynjara. Lúguna skal vera hægt að opna frá anddyri á 1. hæð við aðalinngangi með þar til gerðum búnaði merktur: „Reyklúga“.
Aðkoma slökkviliðs er frá Suðurmýri og báðar svalir snúa að bílastæði. Sorp Gert er ráð fyrir 4 sorptunnum í sorpgerði við aðalinnganginn. Lóð Á lóð er gert ráð fyrir fjórum bílastæði, hjólastæðum, runnum og trjám. Frágangur á lóðamörkum skal vera í samráði við umráðendur aðliggjandi lóða. Gert er ráð fyrir sérafnotareit fyrir íbúðir á 1. hæð. Leyfilegt er að setja skjólvegg við verönd með timburklæðningu í 1.8m hæð skv. teikningu. Timburklæðning á skjólvegg eru sömu gerðar og er á útveggjum á 2. hæð. Lóð verður grófjöfnuð og tilbúin til lokafrágangs.  Kaupendur allra íbúða þurfa að sjá um loka frágang á lóð. Öll efni og vinna skulu vera í samræmi við ÍST staðla og reglugerðir.  
NÝLEGAR EIGNIR
Suðurmýri 10 170 Seltjarnarnes
Suðurmýri 10
Fjölbýli / 3 herb. / 84 m2
52.000.000Kr.
Fjölbýli
3 herb.
84 m2
52.000.000Kr.
Híbýli fasteignasala s. 585-8800 kynnir: Frábærlega staðsett 3ja herbergja íbúð (nýbygging) á baklóð við Suðurmýri 10 á Seltjarnarnesi. Fjórar íbúðir eru í húsinu. Íbúð 0201 er 84,7 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð, eigninni fylgir sérmerkt bílastæði framan við húsið. Eignin skiptist í anddyri , eldhús   sem er opið við borðstofu og setustofu,  útgengi á stórar suðursvalir Baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél. Svefnálma með hjónaherbergi og einu barnaherbergjum . Geymsla er innan íbúðar. Samkomulagsatriði hvort íbúðin verði afhent fullbúin án gólfefna eða tilbúin til innréttinga. Nánari upplýsingar á skrifstofu Híbýla í síma 585-8800 eða á netfanginu hibyli@hibyli.is - Ólafur Már Ólafsson löggiltur fasteignasali s. 865-8515 / olafur@hibyli.is    Skilalýsing: Suðurmýri 10, Seltjarnarnes. Nýbygging.   Byggingaraðili: Allir sem einn ehf. Arkitekt : A2F arkitektar. Verkfræðihönnun: TÓV Verkfræðistofa. Raflagnahönnun:  Verkhönnun ehf. Lýsing Hús sem var á lóðinni var rifið og í staðinn var byggt fjölbýlishús á tveimur hæðum með fjórum íbúðum.
 Á fyrstu hæð er sameiginlegt anddyri (vindfang), sameiginleg vagnageymsla, stigi og tvær íbúðir. Á 2. hæð eru tvær íbúðir. 
Aðalinngangur er inndreginn og myndar 2. hæð skyggni.
 Hver íbúð inniheldur geymslu. 
4 bílastæði, eitt fyrir hverja íbúð og sorpgeymsla er staðsett á lóð. Eldhús Eldhúsi verður skilað tilbúnu til innréttinga og með öllum nauðsynlegum frágangi fyrir rafmagn og pípulagnir. Baðherbergi Baðherbergi verður skilað tilbúnu til innréttinga, á baðherbergi er gert ráð fyrir sturtu og baði en það er ákvörðun kaupanda hvað hann vill hafa. Innihurðar Húsinu er skilað tilbúnu til ísetningar á innihurðum. Herbergi Herbergjum er skilað tilbúnu til innréttinga. Útveggir Útveggir eru úr 180mm steinsteypu. Á útveggjum verður að mestu leyti standandi báruálsklæðning á ál – undirkerfi. Á efri hæð og undir skyggni á 1. hæð byggingarinnar er hluti byggingarinnar, klæddur með liggjandi timburklæðningu. Einangrun er 125 mm steinull, 80kg/m3. U-gildi uppfylla lágmarkskröfur byggingareglugerðar. Undirstöður og botnplata Undirstöður eru forsteyptar og einangrunað með 75 mm plasteinangrun að utan. Gólf er steinsteypt og einangrað með 100 mm plasteinangrun 24kg/m3. Gluggar og hurðir Gluggar og útihurðir eru úr ál-/trékerfi. Að innan eru póstar og karmar úr tré, að utan eru þeir klæddir áli. Tvöfalt einangrunargler er í gluggum. U-gildi uppfylla lágmarkskröfur byggingareglugerðar. Þak Þakplata er úr steypu með a.m.k. 1:40 halla að niðurfalli, einangruð með plasteinangrun. Um er að ræða um viðsnúið þak þar sem 2x asfaltþakpappi og grunnur er á milli steypu og einangrunar. Gert er ráð fyrir sléttaðri möl með filtdúk ofan á einangrun. Þakniðurfallsrör eru utanáliggjandi og yfirfallsrör eru staðsett við þakniðurföll. Svalir Svalir eru á efri hæð í báðum íbúðum. Gert er ráð fyrir sömu hæð á gólfi inni og úti. Gólfplata er úr steypu með a.m.k. 1:40 halla að niðurfalli, einangruð með plasteinangrun. Um er að ræða um viðsnúið þak þar sem 2x asfaltþakpappi og grunnur er á milli steypu og einangrunar. Gólfið hallar frá húsi og er vatni af því veitt um niðurfall í frárennsliskerfi. Fallvörn er 1,1 m há. Kaupandi þarf að sjá um loka efniskaupa á svölum, svo sem hellur, flísar o.sfrv. Innveggir Innveggir eru annars vegar steyptir og hins vegar úr blikkgrind, einangaðir og klæddir tvöföldum 13 mm gifsplötum og krossviði. Lofthljóðeinangrun milli íbúðar er a.m.k. 52 dB og milli dvalarýma (herbergja) innan íbúðar a.m.k. 48 dB. Gólf Gólf eru steyptar plötur. Gólf verða flotuð og tilbúin fyrir loka efni. Gert er ráð fyrir að votrými verða flísalögð en önnur gólf verða parkettlögð. Kaupendur á öllum íbúðum þurfa að ákveða í sameiningu loka efnisval á stiga, stigagangi og anddyri. Á 1.og á 2. hæð er gert ráð fyrir gólfhitalögn í ásteypulagi. Lagnir Neysluvatnslagnir eru rör í rör og verða lagðar í gólf og milliveggi.
 Upphitun hússins er með gólfhitalögnum, gert er ráð fyrir  að kaupendur setji upp handklæðaofna í baðherbergi. Snjóbræðsla verður lögð í gangstétt, frá lóðamörkum að húsi. Fráveita Lagðar verða skólplagnir frá tengistútum við lóðamörk, lagt verður úr rörum í jörð og upp að gólfplötu. Frárennslisstammar verða lagðir í léttum veggjum, lagnaefni hljóðdempandi rör. Lagnir eru á hefðbundin hátt í samræmi við verkfræðihönnun. Raflagnir Raflagnir eru lagðar á hefðbundinn hátt í veggjum, lofti og í gólfi. Brunavarnir Byggingin er í notkunarflokki 3. Húsið er fimm brunahólf, annars vegar íbúðir og hins vegar sameign (anddyri, stigaggangur, geymsla). Brunahólfun milli íbúða og að stigahúsi er EI60 með EI30CS hurðum. Hæðaskil verða REI90. 
Flóttaleiðir eru út um íbúðarhurðir og um verönd á 1. hæð og svalir á annarri hæð. Gert er ráð fyrir að kaupendur setji upp slökkvitæki, t.d. 9 kg léttvatnstæki, í öllum geymslum og undir stiga í sameign. Einnig að reykskynjarar verði settir upp í öllum dvalarrýmum. Klæðningar lofta og veggja eru a.m.k. flokki 2.
Í stigahúsi er gert ráð fyrir reyklosun úr opnalegum þakglugga (-lúga). Samanlagt opnunarflatarmál skal vera a.m.k. 0,5% af gólffleti sem er a.m.k. 0.1 m2. Búnaðurinn skal vera sjálfvirkur og stjórnað af reykskynjara. Lúguna skal vera hægt að opna frá anddyri á 1. hæð við aðalinngangi með þar til gerðum búnaði merktur: „Reyklúga“.
Aðkoma slökkviliðs er frá Suðurmýri og báðar svalir snúa að bílastæði. Sorp Gert er ráð fyrir 4 sorptunnum í sorpgerði við aðalinnganginn. Lóð Á lóð er gert ráð fyrir fjórum bílastæði, hjólastæðum, runnum og trjám. Frágangur á lóðamörkum skal vera í samráði við umráðendur aðliggjandi lóða. Gert er ráð fyrir sérafnotareit fyrir íbúðir á 1. hæð. Leyfilegt er að setja skjólvegg við verönd með timburklæðningu í 1.8m hæð skv. teikningu. Timburklæðning á skjólvegg eru sömu gerðar og er á útveggjum á 2. hæð. Lóð verður grófjöfnuð og tilbúin til lokafrágangs.  Kaupendur allra íbúða þurfa að sjá um loka frágang á lóð. Öll efni og vinna skulu vera í samræmi við ÍST staðla og reglugerðir.  
NÝLEGAR EIGNIR
Suðurmýri 10 170 Seltjarnarnes
Suðurmýri 10
Fjölbýli / 4 herb. / 105 m2
63.500.000Kr.
Fjölbýli
4 herb.
105 m2
63.500.000Kr.
Híbýli fasteignasala s. 585-8800 kynnir: Frábærlega staðsett 4ja herbergja íbúð (nýbygging) á baklóð við Suðurmýri 10 á Seltjarnarnesi. Fjórar íbúðir eru í húsinu. Íbúð 0202 er 105,9 fm, eigninni fylgir sérmerkt bílastæði framan við húsið. Eignin skiptist í anddyri , eldhús með útgengi á svalir - eldhús er hálf opið við borðstofu og setustofu . Baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél. Svefnálma með hjónaherbergi og tveimur barnaherbergjum . Geymsla er innan íbúðar. Samkomulagsatriði hvort íbúðin verði afhent fullbúin án gólfefna eða tilbúin til innréttinga. Nánari upplýsingar á skrifstofu Híbýla í síma 585-8800 eða á netfanginu hibyli@hibyli.is - Ólafur Már Ólafsson löggiltur fasteignasali s. 865-8515 / olafur@hibyli.is    Skilalýsing: Suðurmýri 10, Seltjarnarnes. Nýbygging.   Byggingaraðili: Allir sem einn ehf. Arkitekt : A2F arkitektar. Verkfræðihönnun: TÓV Verkfræðistofa. Raflagnahönnun:  Verkhönnun ehf. Lýsing Hús sem var á lóðinni var rifið og í staðinn var byggt fjölbýlishús á tveimur hæðum með fjórum íbúðum.
 Á fyrstu hæð er sameiginlegt anddyri (vindfang), sameiginleg vagnageymsla, stigi og tvær íbúðir. Á 2. hæð eru tvær íbúðir. 
Aðalinngangur er inndreginn og myndar 2. hæð skyggni.
 Hver íbúð inniheldur geymslu. 
4 bílastæði, eitt fyrir hverja íbúð og sorpgeymsla er staðsett á lóð. Eldhús Eldhúsi verður skilað tilbúnu til innréttinga og með öllum nauðsynlegum frágangi fyrir rafmagn og pípulagnir. Baðherbergi Baðherbergi verður skilað tilbúnu til innréttinga, á baðherbergi er gert ráð fyrir sturtu og baði en það er ákvörðun kaupanda hvað hann vill hafa. Innihurðar Húsinu er skilað tilbúnu til ísetningar á innihurðum. Herbergi Herbergjum er skilað tilbúnu til innréttinga. Útveggir Útveggir eru úr 180mm steinsteypu. Á útveggjum verður að mestu leyti standandi báruálsklæðning á ál – undirkerfi. Á efri hæð og undir skyggni á 1. hæð byggingarinnar er hluti byggingarinnar, klæddur með liggjandi timburklæðningu. Einangrun er 125 mm steinull, 80kg/m3. U-gildi uppfylla lágmarkskröfur byggingareglugerðar. Undirstöður og botnplata Undirstöður eru forsteyptar og einangrunað með 75 mm plasteinangrun að utan. Gólf er steinsteypt og einangrað með 100 mm plasteinangrun 24kg/m3. Gluggar og hurðir Gluggar og útihurðir eru úr ál-/trékerfi. Að innan eru póstar og karmar úr tré, að utan eru þeir klæddir áli. Tvöfalt einangrunargler er í gluggum. U-gildi uppfylla lágmarkskröfur byggingareglugerðar. Þak Þakplata er úr steypu með a.m.k. 1:40 halla að niðurfalli, einangruð með plasteinangrun. Um er að ræða um viðsnúið þak þar sem 2x asfaltþakpappi og grunnur er á milli steypu og einangrunar. Gert er ráð fyrir sléttaðri möl með filtdúk ofan á einangrun. Þakniðurfallsrör eru utanáliggjandi og yfirfallsrör eru staðsett við þakniðurföll. Svalir Svalir eru á efri hæð í báðum íbúðum. Gert er ráð fyrir sömu hæð á gólfi inni og úti. Gólfplata er úr steypu með a.m.k. 1:40 halla að niðurfalli, einangruð með plasteinangrun. Um er að ræða um viðsnúið þak þar sem 2x asfaltþakpappi og grunnur er á milli steypu og einangrunar. Gólfið hallar frá húsi og er vatni af því veitt um niðurfall í frárennsliskerfi. Fallvörn er 1,1 m há. Kaupandi þarf að sjá um loka efniskaupa á svölum, svo sem hellur, flísar o.sfrv. Innveggir Innveggir eru annars vegar steyptir og hins vegar úr blikkgrind, einangaðir og klæddir tvöföldum 13 mm gifsplötum og krossviði. Lofthljóðeinangrun milli íbúðar er a.m.k. 52 dB og milli dvalarýma (herbergja) innan íbúðar a.m.k. 48 dB. Gólf Gólf eru steyptar plötur. Gólf verða flotuð og tilbúin fyrir loka efni. Gert er ráð fyrir að votrými verða flísalögð en önnur gólf verða parkettlögð. Kaupendur á öllum íbúðum þurfa að ákveða í sameiningu loka efnisval á stiga, stigagangi og anddyri. Á 1.og á 2. hæð er gert ráð fyrir gólfhitalögn í ásteypulagi. Lagnir Neysluvatnslagnir eru rör í rör og verða lagðar í gólf og milliveggi.
 Upphitun hússins er með gólfhitalögnum, gert er ráð fyrir  að kaupendur setji upp handklæðaofna í baðherbergi. Snjóbræðsla verður lögð í gangstétt, frá lóðamörkum að húsi. Fráveita Lagðar verða skólplagnir frá tengistútum við lóðamörk, lagt verður úr rörum í jörð og upp að gólfplötu. Frárennslisstammar verða lagðir í léttum veggjum, lagnaefni hljóðdempandi rör. Lagnir eru á hefðbundin hátt í samræmi við verkfræðihönnun. Raflagnir Raflagnir eru lagðar á hefðbundinn hátt í veggjum, lofti og í gólfi. Brunavarnir Byggingin er í notkunarflokki 3. Húsið er fimm brunahólf, annars vegar íbúðir og hins vegar sameign (anddyri, stigaggangur, geymsla). Brunahólfun milli íbúða og að stigahúsi er EI60 með EI30CS hurðum. Hæðaskil verða REI90. 
Flóttaleiðir eru út um íbúðarhurðir og um verönd á 1. hæð og svalir á annarri hæð. Gert er ráð fyrir að kaupendur setji upp slökkvitæki, t.d. 9 kg léttvatnstæki, í öllum geymslum og undir stiga í sameign. Einnig að reykskynjarar verði settir upp í öllum dvalarrýmum. Klæðningar lofta og veggja eru a.m.k. flokki 2.
Í stigahúsi er gert ráð fyrir reyklosun úr opnalegum þakglugga (-lúga). Samanlagt opnunarflatarmál skal vera a.m.k. 0,5% af gólffleti sem er a.m.k. 0.1 m2. Búnaðurinn skal vera sjálfvirkur og stjórnað af reykskynjara. Lúguna skal vera hægt að opna frá anddyri á 1. hæð við aðalinngangi með þar til gerðum búnaði merktur: „Reyklúga“.
Aðkoma slökkviliðs er frá Suðurmýri og báðar svalir snúa að bílastæði. Sorp Gert er ráð fyrir 4 sorptunnum í sorpgerði við aðalinnganginn. Lóð Á lóð er gert ráð fyrir fjórum bílastæði, hjólastæðum, runnum og trjám. Frágangur á lóðamörkum skal vera í samráði við umráðendur aðliggjandi lóða. Gert er ráð fyrir sérafnotareit fyrir íbúðir á 1. hæð. Leyfilegt er að setja skjólvegg við verönd með timburklæðningu í 1.8m hæð skv. teikningu. Timburklæðning á skjólvegg eru sömu gerðar og er á útveggjum á 2. hæð. Lóð verður grófjöfnuð og tilbúin til lokafrágangs.  Kaupendur allra íbúða þurfa að sjá um loka frágang á lóð. Öll efni og vinna skulu vera í samræmi við ÍST staðla og reglugerðir.  
NÝLEGAR EIGNIR
Lindarbraut 16 170 Seltjarnarnes
Lindarbraut 16
Fjölbýli / 2 herb. / 99 m2
44.900.000Kr.
Fjölbýli
2 herb.
99 m2
44.900.000Kr.
Híbýli fasteignasala s. 585-8800 kynnir:    Falleg og rúmgóð íbúð á jarðhæð með sérinngangi ásamt bílskúr í fjögurra íbúða húsi á Nesinu. Húsið að utan hefur nýlega verið múrviðgert og málað.   Eignin er samtals 99,7 fm, þar af bílskúr 25,9 fm.  Lýsing eignar: Forstofa : Steinskífa á gólfi, fatahengi. Hol : Parket á gólfi, innbyggðir fataskápar. Rúmgóð setustofa með útgengi á flísalagðar svalir og timburverönd sem snúa í suður. Eldhús : Parket á gólfi, hvít sprautulökkuð innrétting, borðkrókur, gluggar á tveimur hliðum. Inn af eldhúsi er þvottahús með skolvaski og glugga. Svefnherbergi : Rúmgott svefnherbergi með parketi á gólfi. Baðherbergi : Flísar á veggjum og gólfi, hvít innrétting, baðkar, gluggi. Bílskúr : Hurð með rafmagnsopnun, hiti, rafmagn, rennandi vatn, geymsluskápar. Innkeyrsla að bílskúrum er malbikuð. Húsið var múrviðgert að utan 2015 og málað 2016. Bílskúrar einnig múrviðgerðir og þak yfirfarið. Afar góð og vel staðsett íbúð á Seltjarnarnesi - Golfklúbbur Ness og fallegar gönguleiðir í næsta nágrenni. Nánari upplýsingar á skrifstofu Híbýla í síma 585-8800 eða á netfanginu hibyli@hibyli.is
NÝLEGAR EIGNIR
Víðimelur 48 107 Reykjavík
Víðimelur 48
Hæð / 3 herb. / 83 m2
42.000.000Kr.
Hæð
3 herb.
83 m2
42.000.000Kr.
Híbýli fasteignasala, s. 585-8800 kynnir: Mjög góð og talsvert endurnýjuð 3ja herbergja efri hæð í þríbýlishúsi á vinsælum í stað í Vesturbænum. Nánari lýsing: Forstofa/hol : Komið inn á sameignlega forstofu, gengið upp á efri hæðina um steyptan, teppalagðan stiga. komið í forstofu framan við íbúðina, gluggi, fatahengi. Hol/gangur : Inngangur þaðan í öll rými íbúðarinnar og einnig er aðgangur þaðan upp á geymsluloft yfir íbúð, parket á gólfi. Eldhús : opið við hol, ljós viðarinnrétting, parket á gólfi, borðkrókur, gluggi. Stofa : er rúmgóð, parket á gólfi, suðursvalir þar útaf, horngluggi. Hjónaherbergi : Mjög rúmgott, nýlegir fataskápar, parket á gólfi. Baðherbergi : Endurnýjað fyrir nokkrum árum, flísar á gólfi og veggjum, sprautulökkuð innrétting, upphengt salerni, handklæðaofn, baðkar. Svefnherbergi : Við hlið stofu, væri unnt að opna á milli inn í stofuna, parket á gólfi. Gróinn og sólríkur suðurgarður. Sameiginlegt þvottahús í kjallara og sérgeymsla fylgir íbúðinni. Góð staðsetning í göngufæri við miðborgina. Stutt í Mela- og Hagaskóla og Háskóla Íslands.  Nánari upplýsingar á skrifstofu Híbýla í síma 585-8800 eða hibyli@hibyli.is
NÝLEGAR EIGNIR
Bergstaðastræti 43A 101 Reykjavík
Bergstaðastræti 43A
Fjölbýli / 3 herb. / 89 m2
45.800.000Kr.
Fjölbýli
3 herb.
89 m2
45.800.000Kr.
Híbýli fasteignasala s. 585-8800 kynnir:  Mjög skemmtileg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja, 89 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi í stein bakhúsi á rólegum stað í Þingholtunum.  Lýsing eignar:  Forstofa:  fatahengi, eldhús  er opið við borðstofu , hvít innrétting í eldhúsi, gluggi. Setustofa er opin við borðstofu og er rúmgóð. B aðherbergi:  flísalagt í hólf og gólf með nuddbaðkari, sturta, gluggi, útgengi út á timburverönd í porti bak við húsið. Gott svefnherbergi með innbyggðum fataskápum, þaðan er einnig gengið út á sömu timburverönd og úr baðherbergi.  Gólf íbúðarinnar eru flotuð og lökkuð nema baðherbergi sem er flísalagt.  Frábær staðsetning í rólegu umhverfi rétt við miðborgina og alla verslun, þjónustu og veitingahús. Nánari upplýsingar á skrifstofu Híbýla í síma 585-8800 eða á netfanginu hibyli@hibyli.is
NÝLEGAR EIGNIR
Garðatorg 2B 210 Garðabær
Garðatorg 2B
Fjölbýli / 4 herb. / 143 m2
79.500.000Kr.
Fjölbýli
4 herb.
143 m2
79.500.000Kr.
Híbýli fasteignasala s. 585-8800 kynnir:  Glæsileg 4ja herbergja íbúð með fallegu útsýni í nýju húsi við Garðatorg 2b.   Lýsing eignar: Forstofa/hol: Stórir innbyggðir fataskápar við inngang, stofur og eldhús á hægri hönd . Svefnálma, baðherbergi og þvottahús á vinstri hönd. Setustofa/borðstofa : Rúmgóð setustofa er opin við eldhús, bjartir gólfsíðir gluggar með fallegu útsýni. Útgengi á svalir með timburflekum á gólfi. Eldhús : Falleg viðarinnrétting, vönduð tæki, eldunareyja sem unnt er að sitja við, granít á borðum, gluggi og útgengi á yfirbyggðar svalir. Hjónaherbergi : Afar rúmgott hjónaherbergi, parket á gólfi, miklir fataskápar, inn af svefnherbergi er sér  baðherbergi : flísalagt með upphengdu salerni, sturtu með glerskilrúmi, innréttingu og glugga. Svefnherbergi : Gott herbergi, parket á gólfi, fataskápar. Sjónvarpsstofa : Gott rými fremst á gangi, getur nýst sem sjónvparsherbergi, vinnuherbergi eða svefnherbergi ef það er stúkað af.  Þvottahús : Við inngang, flísar á gólfi, hvít innrétting með plássi fyrir vélar í góðri vinnuhæð, skolvaskur. Baðherbergi : Við hol, flísar á gólfi og veggjum upphengt salerni, sturta með gler skilrúmi. Vandað eikar plankaparket er á allri íbúðinni fyrir utan baðherbergi og þvottahús sem eru flísalögð. Íbúðinni fylgir sérgeymsla á sameignargangi í kjallara. Íbúðinni fylgir einnig sér bílastæði í lokaðri bílageymslu. Nánari upplýsingar á skrifstofu Híbýla í síma 585-8800 eða á netfanginu hibyli@hibyli.is
NÝLEGAR EIGNIR
Dvergholt 12 270 Mosfellsbær
Dvergholt 12
Hæð / 6 herb. / 231 m2
69.900.000Kr.
Hæð
6 herb.
231 m2
69.900.000Kr.
Híbýli fasteignasala s. 585-8800 kynnir:  Falleg og vel skipulögð hæð með miklu útsýni ásamt íbúðarrými í kjallara á rólegum stað við Dvergolt í Mosfellsbæ. Samtals 231,7 þar af bílskúr 38,2 fm. Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning. Lýsing eignar. Forstofa: Flísar á gólfi, fatahengi. Hol tengir saman rými íbúðarinnar, gegnheilt parket á gólfi. Stofa/borðstofa :  Mjög rúmgóðar og bjartar með miklu útsýni, gegnheilt parket á gólfum útgengi á svalir sem snúa í norðaustur, fallegt útsýni á Esjuna og víðar. Af svölum er gengið inn í garðskála frá norðurhlið hússins, garðskáli er með flísum á gólfi.  Eldhús : Gegnheilt parket á gólfi, viðarinnrétting með granít borðplötu, borðkrókur, gluggi. Inn af eldhúsi er þvottahús : flísar á gólfi, skápur, gluggi. Baðherbergi:  Hjónaherbergi : Parket á gólfi, fataskápar. Tvö minni barnaherbergi , bæði með fataskápum. Baðherbergi: Flísar á veggjum og gólfi, innrétting undir vaski, gluggi. Við hjónaherbergi er timburstigi niður á neðri hæðina sem telur 45,9 fm. Þar er stórt alrými með parketi á gólfi. Gluggar í öðrum enda rýmisins. Baðherbergi með sturtuklefa, vaski og vatnsgufuklefa, ath. ekki salerni. Baðherbergi: Flísar á veggjum og gólfi. Bílskúr :  skráður 38,2 fm, tvær hurðir, hiti, rafmagn og rennandi vatn. Geymsla með hillum. Nánari upplýsingar á skrifstofu Híbýla í síma 585-8800 eða á netfanginu hibyli@hibyli.is Ólafur Már Ólafsson löggiltur fasteignasali 865-8515 / olafur@hibyli.is
NÝLEGAR EIGNIR
Naustabryggja 36 110 Reykjavík
Naustabryggja 36
Fjölbýli / 4 herb. / 93 m2
48.900.000Kr.
Fjölbýli
4 herb.
93 m2
48.900.000Kr.
Híbýli fasteignasala s. 585-8800 kynnir: Glæsileg 4ja herbergja íbúð með óhindruðu sjávarútsýni og aukinni lofthæð í Bryggjuhverfinu í Reykjavík.  Lýsing eignar: Íbúðin er á tveimur hæðum með glæsilegu óhindruðu sjávarútsýni. Íbúðin er skráð 93,1 fm en er mun stærri að gólfleti þar sem hluti efri hæðar er undir súð og gólfflötur þar stærri en skránig Þjóðskrár segir til um. Að auki fylgir íbúðinni stæði í bílageymslu á jarðhæð (ekki talið í fermetra). Lýsing eignar: Forstofa : Hol með fataskáp til móts við inngang þaðan sem gengið er upp fallegan hringstiga á efri hæðina. Efri hæð hefur verið nýtt sem sjónvarpsherbergi og svefnherbergi . Á efri hæð er gott rými með loftglugga, sérsmíðuð innrétting undir súð, sem eru gott geymslurými,  tengi fyrir sjónvarp í risi. Af efri hæð er horft niður í stofu íbúðar, skýlt með gleri að hluta.   Á íbúðinni eru tvennar svalir , litlar svalir sem snúa til sjávar, auk stórra sólríkra þaksvala (um 18 fm) sem snúa í suður.  Á neðri hæð eru  2 góð svefnherbergi, skápar í báðum og útgengi út á þaksvalir úr öðru. Parket á gólfum. Rúmgott  baðherbergi  lagt náttúruflísum með hornbaðkari og sturtuhaus. Innrétting með tveimur vöskum. Tengi og pláss fyrir þvottavél og þurrkara í innréttingu. Hurðir svefnherbergja og baðherbergis eru með aukinni hæð sem eykur enn á glæsileika íbúðar. Eldhús  er opið við stofu / borðstofu, parketlagt með hvítum og svörtum innréttingum með gleri á borðum, mikil lofthæð og gólfsíðir gluggar og svalahurð í stofu og borðstofu sem veita óhindrað sjávarútsýni.  Eigninni fylgir bílastæði í lokuðu bílskýli á neðstu hæð hússins auk aðgengis sameiginlegrar hjóla og vagnageymslu.  Húsið var byggt árið 2005. Glæsileg eign í Bryggjuhverfinu Nánari upplýsingar á skrifstofu Híbýla í síma 585-8800 eða á netfanginu hibyli@hibyli.is  

Ertu í söluhugleiðingum?

Fáðu ráðgjöf hjá löggiltum fasteignasölum, skráðu þínar upplýsingar hér fyrir neðan og við höfum samband.

Takk fyrir skráninguna

NÝLEGAR EIGNIR

Suðurmýri 10 170 Seltjarnarnes
Suðurmýri 10
Fjölbýli / 3 herb. / 101 m2
57.000.000Kr.
Fjölbýli
3 herb.
101 m2
57.000.000Kr.
Híbýli fasteignasala s. 585-8800 kynnir: Frábærlega staðsett 3ja herbergja íbúð (nýbygging) á...
Suðurmýri 10 170 Seltjarnarnes
Suðurmýri 10
Fjölbýli / 4 herb. / 100 m2
60.400.000Kr.
Fjölbýli
4 herb.
100 m2
60.400.000Kr.
Híbýli fasteignasala s. 585-8800 kynnir: Frábærlega staðsett 4ja herbergja íbúð (nýbygging) á...
Suðurmýri 10 170 Seltjarnarnes
Suðurmýri 10
Fjölbýli / 3 herb. / 84 m2
52.000.000Kr.
Fjölbýli
3 herb.
84 m2
52.000.000Kr.
Híbýli fasteignasala s. 585-8800 kynnir: Frábærlega staðsett 3ja herbergja íbúð (nýbygging) á...
Suðurmýri 10 170 Seltjarnarnes
Suðurmýri 10
Fjölbýli / 4 herb. / 105 m2
63.500.000Kr.
Fjölbýli
4 herb.
105 m2
63.500.000Kr.
Híbýli fasteignasala s. 585-8800 kynnir: Frábærlega staðsett 4ja herbergja íbúð (nýbygging) á...
Lindarbraut 16 170 Seltjarnarnes
Lindarbraut 16
Fjölbýli / 2 herb. / 99 m2
44.900.000Kr.
Fjölbýli
2 herb.
99 m2
44.900.000Kr.
Híbýli fasteignasala s. 585-8800 kynnir:    Falleg og rúmgóð íbúð á jarðhæð með sérinngangi...
Víðimelur 48 107 Reykjavík
Víðimelur 48
Hæð / 3 herb. / 83 m2
42.000.000Kr.
Hæð
3 herb.
83 m2
42.000.000Kr.
Híbýli fasteignasala, s. 585-8800 kynnir: Mjög góð og talsvert endurnýjuð 3ja herbergja efri hæð í...
Bergstaðastræti 43A 101 Reykjavík
Bergstaðastræti 43A
Fjölbýli / 3 herb. / 89 m2
45.800.000Kr.
Fjölbýli
3 herb.
89 m2
45.800.000Kr.
Híbýli fasteignasala s. 585-8800 kynnir:  Mjög skemmtileg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja, 89 fm...
Garðatorg 2B 210 Garðabær
Garðatorg 2B
Fjölbýli / 4 herb. / 143 m2
79.500.000Kr.
Fjölbýli
4 herb.
143 m2
79.500.000Kr.
Híbýli fasteignasala s. 585-8800 kynnir:  Glæsileg 4ja herbergja íbúð með fallegu útsýni í nýju...

STARFSMENN

Ingibjörg Þórðardóttir
Löggiltur fasteignasali
Björg Ágústsdóttir
Skrifstofa/bókhald
Ólafur Már Ólafsson
Löggiltur fasteignasali / Viðskiptafræðingur M.Sc.
Þórður S. Ólafsson
Löggiltur fasteignasali